KVVK

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Arı Mühendislik Tarımsal ve Hayvansal Ürünler Üretim Kozmetik Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”), kullanıcılarının kişisel verilerine ve bundan doğan haklarına büyük önem vermektedir. Aşağıdaki maddeler, balen.com.tr ve balenambar.com web sitelerinde toplanan kişisel verilerin neler olduğu, söz konusu veri bilgilerinin hangi amaçlar için toplandığı, hangi şekillerde kullanıldığı, bu bilgileri nasıl değiştirebileceğinizi ve bizimle nasıl iletişime geçebileceğiniz gibi konuları içermektedir.

 

 1. Kişisel verilerin işlenmesinin yasal dayanağı

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik, kişisel verilerin işlenmesi ya da korunması ile ilgili hükümler içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ise, kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliği ile ilgili birtakım yaptırımlar öngörmüştür.

 

Şirket olarak, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği çerçevesinde siz kullanıcılarımızla kuracağımız sözleşmelerden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, en iyi hizmeti verebilmek ve talepleriniz veya sorularını cevaplamak amacıyla siz kullanıcılarımızın kişisel verilerinin işlenmesine ihtiyaç duymaktayız.

 

 1. İşlenen Veriler

 

Bu başlık altında, Şirket tarafından işlenen ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri statüsündeki verilerin neler olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, Şirket Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

 

Şirket, kullanıcı tarafından üyelik girişi, ilgili hizmetin kullanılması ve hizmetlere ilişkin ödeme yapılması esnasında dijital ortamda sağlanan aşağıdaki verileri toplamaktadır.

 • Ad-Soyad
 • T.C. kimlik numarası
 • Teslimat adresi
 • Fatura adresi
 • E-posta adresi
 • Cep telefonu numarası
 • Fatura ödeme bilgileri
 • Taleplerinizin yazılı metin hali
 • İşlem Güvenliği Bilgisi
 • Finansal Bilgi 
 • Şirket, kullanıcının balen.com.tr’yi ve balenambar.com’u kullanımı sırasında bilgileri teknik bir iletişim dosyası olan çerezleri kullanarak elde edebilmekte olup balen.com.tr ve balenambar.com üzerinden sunulmakta olan hizmetlere erişim ve kullanım alışkanlıklarının tespit edilmesi için çerez yoluyla IP bilgileri ve log kaydı verileri toplanmaktadır

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri gereğince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri bu aydınlatma metni hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

 

 1. Kişisel Verilere Erişim

 

Şirket, kullanıcıya ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, Kullanıcıya balen.com.tr ve balenambar.com Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile belirttiği amaçların gerçekleştirilebilmesi için iş ortaklarına, hissedarlarına, tedarikçilerine, Şirket yetkililerine söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir.

 

Şirket, kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), kullanıcı güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, site hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve bu aydınlatma metninde yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

 

Kullanıcı, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların kullanıcının kişisel verilerini dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini, bu hususa peşinen muvafakat ettiğini kabul eder.

 

 1. Kişisel verilerin işlenmesinde kullanılan yöntem

 

Şirket, siz kullanıcılarımızın bilgilerinin güvenliğine büyük önem vermekte ve bunu sağlamak adına en ileri teknolojiye sahip araçlarla çalışmaktadır. Sitemizin güvenliğini sağlamak amacı ile güvenli ortamlarda her türlü fiziksel, elektronik ve yönetimsel önlem alınmıştır. Tüm bilgiler güvenli sunucularda saklanmakta ve yedeklenmektedir.

 

Çerezler, web sitelerinde dolaşırken bilgilerin, şifrelerin kaydedildiği, o web sitesine tekrar girildiğinde bilgilerinizin hatırlanarak giriş yapıldığı dosyalardır. İnternet tarayıcınızın araçlar kısmından tüm çerezleri ya da siteye ait verileri silebilir, yardım kısmından tüm çerezleri reddedebilirsiniz. İşlenen çerezlere ilişkin detaylı bilgiye çerez politikamızdan ulaşabilirsiniz.

 

 1. Kişisel verilerinizin işlenme amacı

 

balen.com.tr ve balenambar.com üzerinden iletişim kurmak, sizlere daha iyi hizmet verebilmek, sözleşmesel ilişki gereklerini yerine getirebilmek, sistem güvenilirliğinin artırılması adına ad-soyad, T.C. kimlik numarası, teslimat adresi, fatura adresi, e-posta adresi, cep telefonu numarası, fatura ödeme bilgileri, taleplerinizin yazılı metin hali, işlem güvenliği bilgisi ve finansal bilgiler gibi bazı kişisel bilgilerinize ihtiyaç duyacağız.

 

Bu bilgiler haricinde, sitenin ve mobil uygulamasının ziyaret sıklığı ve zamanları gibi kişisel bilgi içermeyen toplu istatistiksel veriler de ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz etmek ve anlamak amacıyla toplanır ve kullanılır.

 

balen.com.tr ve balenambar.com sitesinde ve mobil uygulamasında toplanan kişisel bilgiler, kullanıcılarımızla ilgili iletişimi ve kullanıcı memnuniyetini sağlamak, sözleşmesel yükümlülükleri yerine getirmek, kampanyalardan haberdar etmek ve istediğiniz veya yetkilendirdiğiniz hizmetlerin sağlanması ya da işlemlerin yerine getirilmesi için kullanılır.

 

balen.com.tr ve balenambar.com kullanımları desteklemek üzere, kullanıcılarına daha etkili hizmet sunmak, siteyi, mobil uygulamasını ve diğer ilgili Şirket ürünlerini veya hizmetlerini iyileştirmek ve sitenin kullanımını daha kolay hale getirmek için kişisel bilgileri kullanabilir.

 

Kişisel bilgilerinizi, bildirimleri de içerecek şekilde, kullanmakta olduğunuz ürün veya hizmetler hakkında bilgiler sağlamak için kullanabiliriz. Ayrıca, size diğer Şirket ürünleri ve hizmetleri hakkında bilgiler gönderebiliriz.

 

Bir haber bültenine kaydolduğunuzda veya tanıtım e-postaları almayı kabul ettiğinizde balen.com.tr ve balenambar.com sitesi ve mobil uygulaması, tıklattığınız e-postaları izlemek için özelleştirilmiş bağlantılar veya benzeri teknolojiler kullanabilir. Her e-posta, bu tür iletilerin gelmesini durdurmanıza olanak veren, abonelik iptal bağlantıları içerir.

 

Şirket, çerez kullanabilecek ve bu kapsamda veri işleyerek üçüncü kişiler tarafından sunulan analiz hizmetleri kapsamında işlenmesi amacıyla sadece bu analiz hizmetlerinin gerektirdiği ölçüde kullanılması amacıyla üçüncü kişilere iletebilecektir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere tarayıcıya gönderilen küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi hakkında durum ve tercih ayarlarını saklayarak internetin kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, internet sitelerini zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin herhangi bir internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcı için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış olup bu amaçlarla kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını her zaman için değiştirebilirler. Şirket ayrıca, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla kullanıcının balen.com.tr sitesindeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir çerez ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkını haizdir.

 

 1. Kişisel verilerinizin aktarıldığı kurumlar ve aktarım amacı

 

Şirket, kişisel verilerinizi “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir. İş faaliyetlerinin yürütülmesi veya denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması, dijital altyapıların işletilmesi farklı paydaşlarla sürekli veri akışını zaruri kıldığı için işlediğimiz kişisel verileri belirli amaçlarla üçüncü kişilere aktarmak durumundayız. Ayrıca, sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerimizi tam ve gereği gibi yerine getirebilmemiz için kişisel verilerinizin doğru ve güncel olması çok önemlidir. Bunun için de muhtelif iş ortaklarıyla ve hizmet sağlayıcılarla çalışmak durumundayız.

 

Şirket, topladığı kişisel verileri başta sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirme olmak üzere faaliyetlerini yürütebilmek için işbirliği yaptığı program ortağı kurumlarla, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmetini aldığı yurt içindeki/yurt dışındaki kişi ve kurumlarla, ödeme aracısı kuruluşlar ile kullanıcılarına daha iyi hizmet sunabilmek ve kullanıcı memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında yardımcı araçlarla, yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli ajanslarla ve reklam şirketleriyle, anket şirketleriyle, yurt içindeki/yurt dışındaki diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortakları ile paylaşabilmektedir.

 

Açık rıza olmaksızın Şirket’in kişisel verilerinizi işlemesi, ancak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda sınırlı sayıda sayılmış olan hallerde mümkündür.

 

 1. Kişisel Verilerinize Dair Haklarınız

 

Şirket olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca tanınmış kişisel verilerinizle ilgili haklarınızı hatırlatmak isteriz:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7.  (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

 

 1. Kişisel Veri İşleme Süresi

 

Kişisel Verileriniz, KVKK başta olmak üzere ilgili kişisel verilerin korunması mevzuatı ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan süreler uyarınca ve azami olarak yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

 

Buna ek olarak, Şirket kullanıcı ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen süreler boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

 

 1. Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler ve Taahhütler


Şirket, ilgili mevzuatta belirlenen veya bu aydınlatma metninde ifade edilen şartlarda:

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini,
 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder. Şirket, kullanıcı hakkında elde ettiği kişisel verileri bu balen.com.tr Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ve Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.

 

Site üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, Şirket uygulamaların gizlilik ve kişisel verilen korunması ve işlenmesi politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

 

 1. Kişisel Verilerinizin Güncellenmesi ve Başvuru Hakkınız

 

Şirket olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, işlenen kişisel verilerinizin doğru ve güncel olmasını sağlama yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Bu yükümlülük çerçevesinde, bilgileriniz değiştiğinde onları güncelleyebilmemiz için info@balen.com.tr adresinden bizimle iletişime geçmenizi rica ederiz. Bunun dışında yukarıda belirtmiş olduğumuz haklarınızı kullanmak istediğinizde yine aynı şekilde bizimle iletişime geçerek bize müracaat edebilirsiniz.

 

Şirket olarak, mevzuatta kişisel verilerle ilgili yapılabilecek herhangi bir değişiklik sonrasında gerekli güncellemeleri yapacağımızı taahhüt ederiz. Şirket,balen.com.tr ve balenambar.com Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel aydınlatma metni, kullanıcıya herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.

 

Kişisel Verileri Şirket tarafından işlenen kullanıcılarımız tarafından yapılacak şikâyetler, Şirket tarafından en kısa süre içerisinde ve en geç 30 gün içerisinde cevaplandırılacak ve sonuçlandırılacaktır. Ancak ek bir maliyet doğması halinde, Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.

 

Kullanıcılarımız, talep ve şikâyetlerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca balen.com.tr adresine yapabilecektir. Bu kapsamda, “5. Kişisel Verilerinize Dair Haklarınız” başlığı altında sıralanan haklarınıza ilişkin taleplerinizi kimliğinizi tespit edici belgelerle birlikte aşağıda belirlenen yöntemler ile Şirket’e iletebilirsiniz.

 

(i) Aşağıda yer alan ve zaman içerisinde güncellenebilecek olan posta adresimize elden ıslak imzalı olarak ya da noter aracılığıyla,

 

Adres: İvedik Organize Sanayi Bölge Mah. 2271.Cad. No: 7 Yenimahalle / Ankara – TÜRKİYE

 

(ii) Bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizden tarafımıza göndereceğiniz e-posta ile (lütfen kayıtlı e-posta adresinizi kontrol ediniz) veya güvenli elektronik imzalı veya mobil imzalı olarak KEP adresimize,

 

E-posta adresi: info@balen.com.tr

KEP adresi: aimuh@hs01.kep.tr

 

(iii) Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından ileriki süreçte belirlenebilecek diğer yöntemler.

 

ile gönderebileceğinizi bildiririz.

 

 

Arı Mühendislik Tarımsal ve Hayvansal Ürünler Üretim Kozmetik Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi