KVVK AÇIK RIZA METNİ

ARI MÜHENDİSLİK TARIMSAL VE HAYVANSAL ÜRÜNLER ÜRETİM KOZMETİK PAZARLAMA SANAYİ TİCARETLİMİTED ŞİRKETİ

AÇIK RIZA METNİ

 

Arı Mühendislik Tarımsal Ve Hayvansal Ürünler Üretim Kozmetik Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi(“Balen”)’ne ait web sitesi olan balen.com.tr ve balenambar.com (“web sitesi” olarak anılacaktır) adresi üzerinden iletişim kurmam ve hizmetlerinden faydalanmam sebebiyle Ad, soyad vb. kimlik bilgileri, adres, iş veya özel e-posta adresi, telefon numarası vb. iletişim bilgileri, sitenin kullanılması esnasında siteye yükleyeceğim içerik yazı, fotoğraf, bilgi vs. , İşlem Güvenliği Bilgisi, IP bilgileri ve log kaydı ile kendimi tanıtmak için verdiğim kişisel verilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, aydınlatma metninde açıklandığı çerçevede; işlenmesini, kaydedilmesini, saklanmasını, güncellenmesini ve 3. kişilerle paylaşılmasını kabul ediyorum. İlgili Balen Aydınlatma Metni, iletişim formu aracılığı ile Balen ile iletişim kurma talebim, web sitesi’nin kullanımı ve sözleşme kuruluşu esnasında tebliğ edilmiş, ayrıca Balen web sitesi yer almaktadır.

 

Kişisel verilerimin Balen tarafından yukarıda ve aydınlatma metninde belirtilen amaçlar dâhilinde işlenmesine ve aydınlatma metni/açık rıza metinde belirtilen kişi ve kurumlara aktarılmasına ilişkin açık rıza veriyorum. İşbu metindeki açıklamaları okudum, anladım ve kabul ediyorum.

 

6698 sayılı kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca Balen’e başvurarak tarafımla ilgili; a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, haklarınız kullanabilirsiniz. Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 Maddesi kapsamındaki taleplerinize ilişkin olarak, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Balen’e başvuru hakkım bulunduğu konusunda bilgilendirildim.

 

İşbu Açık Rıza Metni’nde yer alan hususlarla alakalı olarak açık rıza vermiş olduğum kişisel verilerimin, yukarıda açıklanmış olan amaçlarla işlenmesine ve belirtilen üçüncü kişilerle paylaşılmasına hiçbir etki altında kalmadan işbu metni okuyarak açık rıza veriyorum.